Mestno prebivalstvo narašča zlasti v glavnih mestih in industrijskih, trgovskih, obrtnih ter upravnih središčih. Z naraščanjem mestnega prebivalstva se večajo težave, ki jih imajo mestne uprave. Primanjkuje delovnih mest, stanovanj, šol, zdravstvenih ustanov itd.

60% mestnih prebivalcev v Aziji živi z manj kot 2 USD (ameriški dolar) na dan!

nalogaRazmisli in ugotovi, kakšne težave se ob tem pojavljajo! Ugotovi, koliko € sta 2 USD (ameriška dolarja)!

 

slum-barakarsko naselje revežev v velemestu
slum v predmestju indijskega glavnega mesta