judovsko vprašanje


Judje so imeli na območju Palestine lastno državo že pred tisočletji, a so bili pregnani. Po vnovični ustanovitvi judovske države Izrael leta 1948 so se Judje začeli vračati v domovino. Temu nasprotujejo Arabci iz sosednjih držav in Palestinci, ki živijo na tem območju. Palestinci so arabski narod in so islamske vere. Po ustanovitvi države Izrael so se številni Palestinci izselili iz Palestine in se razpršili po sosednjih državah. Tudi Palestinci hočejo svojo državo.