nalogaOglej si spodnji zemljevid ter ugotovi, katera območja v Aziji so najgosteje poseljena in katera najredkeje! Pomisli na podnebne razmere ali gospodarski razvoj ter poskušaj utemeljiti svoj odgovor!

* Se še spomniš, katere podatke potrebuješ, da lahko izračunaš gostoto prebivalstva posamezne države ali geografskega območja? Na portalu The World Factbook poišči potrebne podatke za Mongolijo in Indijo ter izračunaj gostoto prebivalstva za obe državi!

razporeditev prebivalstva


gostota prebivalstva