pomeni presežek kmečke delovne sile. Na skromnih površinah kmetijskih zemljišč prihaja do velikih zgostitev prebivalstva in zemlja ne more preživljati vseh.

Reševanje problema:

Veliko ljudi se je na rekah v Indokini, Indiji, na Kitajskem idr. v Aziji, zaradi pomanjkanja prostora, naselilo v čolnih na rekah.

agrarna prenaseljenost

 

 

ljudje na čolnih