V japonščini beseda ikebana dobesedno pomeni "živo cvetje". Je preprosta in poduhovljena umetnost urejanja cvetličnih šopkov. Nastala je v 6. st. na Japonskem pod vplivom budistične vere. Ikebana ima verski, obredni običaj, a tudi estetski in umetniški. Ikebana "sporoča" budistično gledanje, da je človek razpet med nebom in zemljo - zgornja linija predstavlja nebo, srednja človeka in spodnja zemljo.

Bonsai - v posodi gojeno miniaturno okrasno drevo in tovrstne tehnike gojenja miniaturnih dreves.

 

 

Ikebana in bonsai