Tajga je največja sklenjena površina iglastega gozda na Zemlji; proti jugu pa v ruski tajgi zasledimo tudi številne listavce, predvsem breze. Prst v tajgi ni rodovitna, pomen tajge pa je ogromen, saj:

Na dostopnih površinah se z izsekavanjem lesa izvaja prava ekološka katastrofa, kajti posekana območja nihče ne pogozduje. Večina gozdov pa je še ohranjenih zaradi oddaljenosti ali težke dostopnosti.

Predstavljaj si, da si podjetnik. Si priden in rad bi za svoje delo tudi pošteno zaslužil. Imenuj mi tri gospodarske dejavnosti, s katerimi bi se ukvarjal v tajgi!

tajga