Pojmi:

Polarno podnebje, monsuni, tajga

AZIJA - PODNEBJE IN RASTJE

1. Na levi strani so našteta podnebja, v sredini rastlinski pasovi, na desni pa dejavnost prebivalstva! Preglednico prepiši v zvezek!

PODNEBJE
RASTJE
POMEN
polarno in subpolarno podnebje
tundra
lov, raziskovalne postaje
mrzlo podnebje
tajga
les
celinsko podnebje

stepa, kulturna stepa

poljedelstvo, kmetovanje
suho celinsko in puščavsko
polpuščava in puščava
namakanje
monsunsko
 
razno
vlažno-ekvatorialno podnebje
tropski gozd
intenzivno plantažno kmetovanje