podnebje - naloge


Reši naloge, ki se nahajajo zraven klimogramov pri opisih posameznih podnebij v Aziji!