podnebje in rastje
 


 
 
 

 

nazaj na naslovnico


 
 

Rastlinstvo je odvisno od podnebja

 

Zaradi ogromnega obsega kontinenta je podnebje in rastje razporejeno v pasovih.

Osrednji deli Azije so sušni, padavin je malo. Najbolj sušna so območja puščave Gobi in Tarimske kotline, puščavski je Arabski polotok, vzhodno od reke Ind se nahaja puščava Tar, južno od Aralskega jezera sta puščavi Kizil Kum in Kara Kum. Malo padavin je tudi na skrajnem severu. Več padavin pade v Monsunski Aziji in na otočjih JV Azije.

Temperature se zvišujejo od severa proti jugu. Na severu Azije je podnebje polarno - tu se nahaja najhladnejše območje na severni polobli. V osrednjih, celinskih območjih Azije so temperaturne razlike velike. Na skrajnih južnih in jugovzhodnih območjih Azije je podnebje tropsko in subtropsko; letnih časov ni, temperature pa so vse leto visoke. J, JV in V del Azije imenujemo tudi Monsunska Azija.

Na skrajnem severu so tla zamrznjena, rastje je tundrsko. Proti jugu tundra prehaja v tajgo, ta pa v osrednjem celinskem delu v stepo in naprej v polpuščavo in puščavo. Bujnejša vegetacija je na območju z višjimi temperaturami ter obilnejšimi padavinami.

 

 
preberi