PODNEBJA POLARNEGA PASU


 

 

naloga

Poišči Jakutsk v atlasu, oglej si klimogram in reši naloge! Odgovore zapiši v zvezek!

  • Poletja so izredno kratka in sveža, zime dolge in ledeno mrzle. Padavin je malo.
  • Kakšen je vpadni kot sončnih žarkov onkraj obeh tečajnikov ?
  • Kaj je polarni dan /noč ?
  • Zime so (temperatura, dolžina) _________________________________, poletja pa_______________________
  • Zakaj v teh območjih ni veliko padavin ?
  • Kako se spreminjajo temperature ?