Odvisnost Japonske od uvoza:

46surovine
% uvoza
aluminij
100
nikelj
100
uran
100
nafta
100
železova ruda
91
baker
82
zemeljski plin
74
črni premog
72
svinec
52
cink
46

Atlas sveta za OŠ in SŠ, MK, Lj. 2001.