Japonska je prometno najbolj razvita. Japonska ima strateško prometno otoško lego, elektronika in znanost pa zagotavljata tudi najsodobnejši cestni, letalski in železniški promet. Najhitrejši vlak na svetu Shinkansen vozi s povprečno potovalno hitrostjo (torej vključno s postanki) 332km/h.

V osrednjem delu Azije se poti še danes držijo nekaterih starih trgovskih poti (npr. pot svile).

pot svile: Kitajska_Sredozemlje

V Severni Aziji so ovire za zgraditev prometnih povezav velike razdalje, redka naseljenost, močvirja, zamrznjenost tal in mrzle zime.

zmrznjena tla in ogromne razdalje

V JZ Aziji je najpogostejši promet, povezan z izkoriščanjem nafte - naftovodi, plinovodi in promet s tankerji.

Najdaljša proga na svetu povezuje Moskvo in Vladivostok; potovanje, dolgo 9288 km traja 6 dni in pol.

promet