Okoli polovica naftnih zalog na svetu leži pod morjem. Strokovnjaki ocenjujejo, da sedaj znane zaloge nafte, ob tolikšnem porastu porabe, zadoščal za dobrih 40 let.

S predelovanjem surove nafte se ukvarja petrokemična industrija. Iz surove nafte pridobivajo vse vrste pogonskih goriv, kurilno olje, parafin, asfalt, bitumen, petrolej idr.

Sodček nafte - enota za merjenje količin nafte - vsebuje 158,9 litrov.
Poišči in imenuj največja azijska nahajališča nafte na zemljevidu v atlasu!

 

OPEC - Organizacija držav izvoznic nafte - kratica za Organization of Petroleum Exporting Countries je interesno združenje najpomembnejših izvoznic nafte, ki ga sestavlja 12 članic.

 

V JZ Aziji se nahaja 56% svetovnih zalog nafte, v Rusiji pa okoli 13%.

nafta - črno zlato


Surovo nafto transportirajo po naftovodih in s tankerji po morjih do rafinerij - petrokemičnih predelovalnic.

tanker

tanker pri polni hitrosti potrebuje za zaustavitev 35 km

naftovod

naftni_terminal Brunei - naftna ploščad

nakladanje nafte naftna črpalka

skladišča