Osnovna naloga kmetijstva je pridobivanje hrane.

Ločimo ekstenzivno kmetijstvo in intenzivno kmetijstvo (uporaba mehanizacije, uporaba sofobnih znanstvenih metod, kemična sredstva, specializirano pridobivanje ene kulture, velik rezultat).

kmetijstvo


 

 

 

 

Intenzivno poljedelstvo - na ravnem svetu je možna strojna obdelava, stepske prsti so najrodovitnejše prsti na svetu; pas step je pas intenzivnega poljedelstva, kjer pridelujejo predvsem žitarice.
irigacija Namakalno poljedelstvo je razvito na območjih, kjer primanjkuje padavin oz. tam, kjer želijo zagotoviti zaneslivejši pridelek. Namakanje polj je ena najstarejših dejavnosti in obsega sisteme od najpreprostejših izkopanih kanalov do sodobnih, računalniško vodenih namakalnih sistemov.

bombaž

Kašmir

juta

Ljudje so zaradi potreb od nekdaj gojili tekstilne rastline. Bombaž je grmičasta rastlina, ki potrebuje sušna rastišča, predvsem v času obiranja. V Kašmirju pa pridobivajo eno najkakovostnejših vrst volne iz kašmirske koze; po tem območju se tudi vrsta blaga imenuje kašmir. Preproge in volneni izdelki so osrednje trgovsko blago osrednjega dela Azije.

Tudi juta je tekstilna rastlina, iz katere izdelujejo vrvi, tepihe, stenske obloge, oblačila, torbice idr. Največji pridelovalec jute je Bangladeš.

riž Osrednja prehrana Azijcev je riž. Poznamo nižinski riž, ki ga gojijo v poplavljenih ograjenih poljih, imenovanih padiji, in bolj vzdržljiv gorski riž, ki raste na bolj sušnih tleh in je primeren za terasno kmetovanje (Indokina).
čajevec

Domovini črnega čaja sta Indija in Srilanka, zeleni čaj pa izvira iz Kitajske.

Več...

kavčuk Lubje kavčukovca zarežejo in smolo - latesk zberejo v posodici. Obdelajo ga toplotno in s kislino, dodajo različne kemikalije in dobijo različne vrste gum. Največ kavčuka pridelajo na Indokini in Malajskem polotoku.