Nippon - Dežela vzhajajočega sonca


 

Japonska stanovanja so sodobna, a skromna. Primanjkuje ustreznega prostora za naselitev in je prenaseljena država. Cena stavbnih zemljišč je na Japonskem najdražja na svetu. Vsak delček zemljišča je smotrno izrabljen. Gradnja stolpnic je najnaprednejša na svetu, znanost pa zagotavlja tudi vrhunsko protipotresno gradnjo.

Japonska ima obilo vodne energije, visokokvalificirano delovno silo ter sodobni promet: najhitrejše železnice na svetu, sodobne ceste, visokorazvit letalski promet in močno trgovsko mornariško floto. Narašča tudi domače povpraševanje; Japonci pokupijo veliko izdelkov doma.

Industrija je visoko razvita in specializirana v elektroniko, avtomobilsko, strojno, papirno in kemično industrijo, optiko in finomehaniko ter elektrotehniko. Visoko razviti pa so tudi ladjedelništvo, gradbeništvo ter barvna in črna metalurgija.

Delovna sila na Japonskem je visoko kvalificirana. Pomanjkanje nekvalificirane delovne sile za opravljanje težkih in umazanih del so nadomestili roboti.

Japonska 20% blaga več izvaža kot uvaža; tako zaslužene devize pa porabi za uvoz surovin, katerih ji primanjkuje (skromne zaloge rud in nafte). Imenujejo jo "Velika tovarna z malo surovinami".

Japonska podjetja so združena podjetja, kjer so "pod eno streho", v isti firmi, združeni pridobivanje surovin in njihova oredelava, promet in prodaja v trgovini. Pod blagovno znamko npr. Mitsubishija najdemo jeklarne, ladijske prevoznike, avtomobilsko industrijo, elektroniko in trgovino.

shinkansen

Japonska ima strateško prometno otoško lego, elektronika in znanost pa zagotavljata tudi najsodobnejši cestni, letalski in železniški promet.

Leta 2006 je japonski vlak Shinkansen vozil s povprečno potovalno hitrostjo 332 km/h. Na testnih vožnjah je dosegel hitrost 443 km/h. Leta 2015 je japonski maglev (Magnetic Lavitation Train) - "magnetni vlak" dosegel svetovni hitrostni rekord - 603 km/h.

ribiški čolni
kitolovka
Japonska je gorata in vulkanska dežela in primanjkuje ravnega sveta za kmetovanje. Četrtino hrane mora uvažati, primanjkljaje pa delno nadomesti s hrano iz morja. Japonska ima največjo svetovno ribiško floto in je leta 1999 nalovila 15% svetovnega ribiškega ulova.