Industrijski razvoj je odvisen od surovin in energetskih virov, ki so na razpolago, od prometne povezanosti, tržišča in delovne sile. Pomembne panoge industrije so se razvile na osnovi:

 

 

Vse večji svetovni problem zaradi onesnaževanja okolja predstavlja "umazana" industrija (črna in barvna metalurgija, npr. pridobivanje platine, svinca, niklja idr.); državam primanjkuje sredstev za čistejšo tehnologijo in proizvodnjo.

 

 

V gospodarsko najrazvitejših svetovnih državah danes ni pomembna več zgolj industrija, pač pa druge gospodarske dejavnosti. V takšnih državah in družbah, kjer je zaposlenih več ljudi v neindustrijskih gospodarskih panogah (turizem, gostinstvo, znanje, bančništvo, zavarovalništvo), govorimo o poindustrijskih družbah.

 

industrija