gospodarstvo - naloge


V snovi, leksikonu, na svetovnem spletu ali v knjižnici poišči odgovore na naslednja vprašanja!

Odgovore in naloge zapiši v zvezek!

Kmetijstvo

 1. Dejavniki, od katerih je odvisen kmetijski razvoj so: relief, podnebje, prsti, človek. Pomisli in imenuj konkretne primere, kako na razvoj kmetijstva vpliva relief in kako podnebje!
 2. Katere prsti na svetu so najrodovitnejše?
 3. Kako človek vpliva na razvoj kmetijstva?
 4. V atlasu poišči zemljevid "kmetijstvo-pridelovanje hrane" in ugotovi, kje v Aziji pridelajo največ:
 5. Katere živali prištevamo k drobnici?
 6. Kaj je plantaža?

Rudarstvo in energetika

 1. Železo je osnova za razvoj osnovne industrije. Kaj je črna metalurgija?
 2. V atlasu poišči najpomembnejša azijska nahajališča premoga, nafte in zemeljskega plina, platine, kositra in železove rude!

Industrija

 1. Naštej dejavnike za razvoj industrije!
 2. Katera industrija se razvije na osnovi nafte?
 3. Kaj so mali azijski tigri?
 4. Kaj pomeni pojem "poindustrijska družba"?
 5. Izdelaj miselni vzorec z naslovom "Japonska-druga gospodarska velesila sveta"