Viri in literatura
 1. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Mladinska knjiga. Ljubljana, 2004.
 2. Brazda, M., 1978. Australija - zemlja naglog gospodarskog preobražaja. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Dežele in ljudje - Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika. Mladinska knjiga. Ljubljana, 1993.
 4. Enciklopedija svetovne geografije, Pisanice. Ljubljana, 1997.
 5. Fertila, B., 2004. Avstralija, Nova Zelandija in Indonezija. Svet na dlani. FDV, Ljubljana.
 6. Finlay, H., Brown, L., Humphreys, A. in soavtorji , 1998. Australia - Lonely planet.
 7. Kolenc-Kolnik, K., Otič, M., Vovk-Korže, A., 1999. Sodobni svet - geografija za 7. razred osnovne šole. Modrijan, Ljubljana.
 8. Ljudstva sveta - prva knjiga. MK. Ljubljana, 1979.
 9. Pulko, B., 2004, na spletnem naslovu: http://www.benkapulko.com/.../australia_pics1slo.htm, dne 29.11.2004
 10. Regionalna geografija sveta, 1991. Več avtorjev. MK, Ljubljana.
 11. Senegačnik, J., 2004. Svet, geografija za II. letnik gimnazij. Modrijan, Ljubljana.