Preberi gradivo o sestavi prebivalstva. Bodi pozoren na položaj avstralskih domorodcev. Uredi si izpiske ter izdelaj miselni vzorec z naslovom "Aborigini". Doriši bumerang!

Razmisli, povprašaj sošolce in zabeleži ugotovitve: Katere skupine ljudi so v Sloveniji odrinjene na obrobje? Kako bi ti ustvaril "multikulturno" družbo?

V Avstraliji že okoli 40 tisoč let živijo staroselci Aborigini. Do srede 19. stoletja so se na celino naseljevali kaznjenci, med katerimi so številni ostali za stalno. Naslednji naselitveni val so predstavljali iskalci zlata, katerim so v 19. stoletju sledili angleški ovčarji in tekstilni delavci.

V začetku 20. stoletja je država omejevala priseljevanje nebelega prebivalstva. Ob koncu druge svetovne vojne je 95% Avstralcev izviralo z Britanskega otočja.

Rasisitično politiko "bele Avstralije" so prenehali izvajati leta 1966 in danes je v Avstraliji 94% priseljencev iz Evrope, 4% iz Azije in 1,6% domorodcev. Prvotno vključevanje in siljenje v prevzemanje enotne kulture se je zaključilo; vsi priseljenci imajo pravico negovati svoj jezik, vero in kulturo. Vprašanje Aboriginov pa še vedno ostaja nepopolno rešeno.

priseljenci in Aborigini


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| nazaj |