Opiši razporeditev prebivalstva in razloži vzroke različne gostote! Oglej si zgornji zemljevid in ugotovi, katero podnebje je bilo najprivlačnejše za priseljence! Ugotovi, kje ležijo največja avstralska mesta in kaj je glavni vzrok, da so mesta prav tam! Uredi si zapis snovi!

Izračunaj gostoto (število ljudi/km2) prebivalstva Avstralije in jo primerjaj z gostoto prebivalstva v Sloveniji (98 prebivalcev/km2)! Kaj ugotavljaš?

Na 1/4 avstralskega ozemlja prebiva 84% prebivalstva (v glavnem vzhodne, jugovzhodne in jugozahodne obale kontinenta), medtem ko na preostalih 4/5 ozemlja prebiva le 3,3% ljudi.

Julija 2004 je v Avstraliji živelo 19913144 oseb. Večina ljudi (85%) je prebivalo v mestih. Velemesta skoraj ne poznajo revščine in barakarskih naselij.

| nazaj | pomoč |

razporeditev prebivalstva


Razporeditev prebivalstva Avstralije je neenakomerna, odvisna v glavnem od naravnih razmer.