CILJI - KAJ ZNAŠ
  • S pomočjo zemljevida primerjaš in utemeljiš različno gostoto prebivalstva.
  • S pomočjo zemljevida ugotoviš, kje ležijo največja avstralska mesta.
  • Iz besedila izluščiš bistvene značilnosti današnjega položaja Aboriginov v Avstraliji ter izdelaš miselni vzorec.
  • *Znaš izračunati gostoto prebivalstva Avstralije in Slovenije ter ju primerjaš.
  • *Razložiš razporeditev prebivalstva z ozirom na naravne in družbene pogoje.
  • *Znaš pojasniti pojem multikulturne družbe.