Navodila


S pomočjo učnih predlog o Avstraliji spoznaš značilnosti in nenavadnosti najmanjšega kontinenta na Zemlji. Gradivo je razdeljeno na 4 poglavja
(Opredelitev Avstralije, Naravne razmere, Prebivalstvo in Gospodarstvo), ki se odpirajo v ločenih oknih. Pri samostojnem delu slediš navodilom in sproti rešuješ navedene naloge.

Način dela

  1. Gradivo vsebuje razlago snovi, ponazoritve, opis tvojih obveznosti in nalog ter vaje za preverjanje. Predvideno je sodelovanje s sošolci s pomočjo klepetalnic, elektronske pošte ali mobilnih telefonov.
  2. Po vsebinah se pomikaš s pomočjo aktivnih povezav (linkov). Nekatere povezave se odpirajo v novih oknih, da jih lažje uporabljaš med delom.
  3. Najprej prebereš navodila in učne cilje.
  4. Učno gradivo preštudiraš, si urediš smiselni zapis, rešiš naloge in jih zapišeš. Skušaš si čim več zapomniti. Novo snov povezuješ s tistim, kar že znaš. Zbiraš fotografije, časopisne izrezke, skice, vtise iz filmov, revij, shranjuješ spletne povezave idr. Temeljna znanja lahko poglobiš z zanimivostmi, podrobnostmi ali zahtevnejšimi nalogami.
  5. Sprašuj kolege in učitelja. Bodi vztrajen in dosleden! Počasi se daleč pride!

Potrebščine

Pri delu potrebuješ zvezek, šolski atlas, pisala, osebni računalnik ali mobilni telefon, dostop do svetovnega spleta in tiskalnik. Na razpolago imaš slovar manj znanih besed ter angleško-slovenski slovar. Za delo potrebuješ strojno in programsko opremo za sprejemanje in posredovanje multimedijskih predstavitev, za urejanje besedil in tisto, ki podpira internetne storitve: elektronsko pošto ter internetne brskalnike. Za uspešno delo moraš omenjeno opremo znati uporabljati.

 

Pomen ikon >>>