Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MK, Ljubljana 1993.