Primerjaj rastlinstvo Avstralije s količino padavin. Kaj ugotavljaš?

Ratlinski pasovi Avstralije