Površje Avstralije je slabo členjeno, staro in uravnano. Bolj pestro je podnebje, na katerega poleg lege vpliva tudi smer vetrov in relief. Na kontinentu se je zaradi oddaljenosti in nepristopnosti razvil svojevrsten živalski in rastlinski svet.
| opredelitev| naravne razmere| prebivalstvo| gospodarstvo| kazalo|

 

 

 

enolično površje - Zakaj je Avstralija monotona, slabo členjena celina?

raznoliko podnebje - Kdaj imajo v Avstraliji zimo in kdaj poletje?

posebno rastlinstvo in živalstvo - V čem so koale, emuji, kenguruji ali evkaliptusi posebni?

 


| navodila | kaj znaš | pomoč |