Imenuj vrsto podnebja in zabeleži ugotovitve:

Suho podnebje - za 2/3 Avstralije je značilno pomanjkanje padavin in sušnost.

Kolenc-Kolnik, Otič, Vovk, 1999, str.74