CILJI - KAJ ZNAŠ
  • S pomočjo učnega gradiva spoznaš površinsko oblikovanost Avstralije ter znaš imenovati naravne enote Avstralije.
  • Znaš kratko opisati geografske značilnosti posameznih naravnih enot.
  • Z analiziranjem klimogramov ugotoviš podnebne značilnosti in imenuješ osnovne podnebne tipe Avstralije.
  • Pojasniš izvor besede Razvodno gorovje in s pomočjo karte utemeljiš, zakaj je na vzhodni strani kontinenta več padavin!
  • Iz klimogramov razbereš povezavo med temperaturami ter lego na južni polobli.
  • S pomočjo učnega gradiva in fotografij spoznaš in znaš opisati posebnosti rastja in živalstva.
  • *Znaš izpostaviti dejavnike, ki ključno vplivajo na podnebje Avstralije.
  • *Sklepaš na možnosti za življenje in delo ljudi.
  • *Razložiš vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet.