Avstralija je celina nagle gospodarske preobrazbe; je celina s prihodnostjo. Tržno usmerjeno kmetijstvo, raznovrstna industrija, veliko rudnih bogastev, ustrezna delovna sila in nizka brezposelnost so jo uvrstili med gospodarsko najrazvitejše svetovne države.

 

| opredelitev| naravne razmere| prebivalstvo| gospodarstvo| kazalo|


 

 

 

 

bogata rudna nahajališča - Kako je Avstralija postala ena največjih izvoznic rud?

specializirano kmetijstvo - Kako Avstralci premagujejo slabe naravne pogoje za kmetovanje?

raznovrstna industrija - Zakaj je avstralska industrija usmerjena pretežno na domače tržišče?

promet na velike razdalje - Zakaj so cene notranjih avstralskih letov med najdražjimi?

 


| navodila | kaj znaš | pomoč |