Naravna bogastva Avstralije Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MK, Ljubljana, 1993 in 2004.