Avstralsko kmetijstvo ustvari 3,6% dohodka v državi.

Zaradi posebnih naravnih razmer zavzemajo suhi pašniki več kot polovico kmetijskih površin. V suhi stepi redijo ovce za volno, meso in mleko.

Govedereja prevladuje na vlažnem JV in v bližini velikih mest (poraba). Veliko govejega mesa izvozijo. Velika naselja omogočajo tudi razvoj perutninarstva in pridelavo zelenjave in sadja.

Obdelovalnih površin je komaj 6% (v Sloveniji 21%), na njih prevladuje pšenica (na J in JV Avstralskega nižavja ter na v zaledju Pertha). Le malo zemljišč namakajo. Vodo pridobivajo iz arteških vodnjakov ter iz rek.

Na tropskem območju uspevajo tropske rastline: sladkorni trs, banane, ananas.

Na Tasmaniji so veliki nasadi jabolk, JV pa je znan tudi po vinski trti in agrumih. Izvoz sadja v naši zimi, veča ceno avstralskemu sadju.

V zvezek prepiši naslov ter si izpiši kakšno značilnost o kmetijstvu v Avstraliji. Nato natisni zemljevid| tukaj |. S pomočjo besedila izdelaj zemljevid z naslovom "Avstralsko kmetijstvo". Določi barve ali si izmisli znake za posamezne kmetijske kategorije in pridelke (ovčarstvo, govedereja, pšenica in koruza, sadje, vrtnine, tropske rastline) ter jih vriši v legendo. Zemljevid opremi z naslovom! Veliko uspeha!


| nazaj | pomoč |

Pomisli na podnebne razmere in se spomni, kaj so arteški vodnjaki!

specializirano kmetijstvo