CILJI - KAJ ZNAŠ
  • Iz učnega gradiva poiščeš informacijo, kdaj in s čim se je začel razcvet avstralskega gospodarstva.
  • S pomočjo zemljevida našteješ in pokažeš nahajališča naravnih bogastev Avstralije in razumeš njihov pomen za razvoj gospodarstva.
  • S pomočjo karte opišeš za kmetijstvo primerna območja .
  • Razumeš in pojasniš posebnosti avstralskega gospodarstva.
  • Razložiš ukrepe, s katerimi si pomagajo pri premagovanju razdalj.
  • *S pomočjo učnega gradiva samostojno izdelaš zemljevid z naslovom "Kmetijstvo Avstralije".
  • *Analiziraš dejavnike za razvoj kmetijstva, iz katerih izhajajo osnovni problemi kmetovanja v Avstraliji.
  • *Z analiziranjem statističnih podatkov oceniš gospodarsko razvitost celine in trditve dokažeš.
  • *Razmisliš in predlagaš ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic razdalj v Avstraliji.