uvoz
izvoz

S pomočjo besedila, atlasa ali poljubnih podatkov na svetovnem spletu ugotovi/sklepaj o najpomembnejšem uvoznem in izvoznem blagu Avstralije in ga spodaj naštej!

________________________________

________________________________

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

 

| pomoč |