Industrija je raznovrstna, usmerjena predvsem na domače tržišče. Z izdelki visoke tehnologije ne more tekmovati z malimi azijskimi tigri. Industrijo so nekoč pred tujo konkurenco ščitile visoke carine; ko so jih začeli odpravljati, je veliko panog zašlo v krizo, industrija pa se je začela seliti v azijske države. Industrija še vedno ustvari dobro četrtino (26,4%) dohodka.


 

V nekaj stavkih v zvezek zabeleži ključne značilnosti avstralske industrije! Poskušaj opredeliti industrijo v Avstraliji s svojimi besedami!

raznovrstna industrija


Ali še veš, da je industrija odvisna od surovin, energetskih virov, delovne sile, prometa in tržišča?