Zaradi razdalj in slabe prometne povezanosti so Avstralci med prvimi razvili učenje na daljavo (distance learning) . Pouk poteka doma ob radijskih ali televizijskih sprejemnikih, danes pa s pomočjo računalniške in satelitske tehnologije. Z učitelji se učenci srečajo le 1-2 krat letno, ko opravljajo preizkuse znanja.

Poštarji delo opravljajo z letali ali helikopterji.

Pastirji danes živino z ogromnih površin pašnikov zbirajo s pomočjo motorjev in helikopterjev.

"Leteči zdravniki" v primeru klica SOS priletijo iz najbližjega središča z letalom. V primeru lažjih zdravstvenih težav zdravniki svetujejo bolnikom preko telefona. Domače lekarne so odlično založene.

 

 

 

Organizacijo letečih zdravnikov (RFDS - Royal Flying Doctor Service) je leta 1928 ustanovil zdravnik John Flynn.

Danes člani organizacije nudijo usluge po radiu in telefonu, v hujših primerih organizirajo obiske zdravnikov na domu in izvajajo nujne letalske prevoze v bolnišnice s 36 posebej prirejenimi reševalnimi letali. Na 3500 lokacijah širom po Avstraliji imajo svoje baze, od koder izvajajo pomoč v ddaljenih krajih. Leta 2004 so leteči zdravniki zdravili 210423 pacientov in izvedli 31231 letalskih evakuacij - 582 pacientov in 86 letalskih evakuacij dnevno.

| nazaj |