BDP - bruto domači proizvod (GDP - Gross Domestic Product) - prikazuje vrednost proizvodnje in storitev celega državnega gospodarstva; je pokazatelj razvitosti oziroma standarda prebivalstva . Izraža se v ameriških dolarjih na posameznega prebivalca (USD/preb.)