Bahar, I., Račič, J., Renik, T., 1998. Svet - zemljepis za 7. razred OŠ. MK, Ljubljana; Geografija: Duden - tematski leksikoni, 2001. Učila, Tržič; elektronski Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000.

manj znane besede