1. OPREDELITEV

1.1. OSAMLJENA LEGA NA JUŽNI POLOBLI

1. 2. ZGODOVINSKI RAZVOJ

4. GOSPODARSTVO

4.1. RUDNA NAHAJALIŠČA IN IZVOZ

4.2. SPECIALIZACIJA KMETIJSTVA

4.3. INDUSTRIJA USMERJENA NA DOMAČI TRG

4.4. PROMET NA VELIKE RAZDALJE

4.5. GOSPODARSKO VISOKO RAZVITA DRŽAVA

3. PREBIVALSTVO

3.1. NAJREDKEJE POSELJENA CELINA

3.2. PRISELJENCI IN STAROSELCI

2. NARAVNE RAZMERE

2.1. ENOLIČNO POVRŠJE

2.2. RAZNOLIKO PODNEBJE

2.3. POSEBNO RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO