Avtor: Mojmir Mosbruker

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.