Aleš Manfreda 
Okrogarjeva 5, 3000 Celje
Slovenija

Hodim na IV. osnovno šolo Celje - 8. razred.

Tel.: (063) 31-052

Ribolov

Ribolov